Pretraga proizvoda

Ponuda

(STARGAS 898) Analizator ispušnih plinova benziskih motora

analizator ispušnih plinova

 

analizator s opremom

 

 

 

 

 

 

 

 

STARGAS 898: analizator plina, smokemeter, autodiagnostika
 
Stargas je analizator koji radi i kao mjerni uređaj i kao višenamjenski uređaj bez povezivanja s računalom.
 
Lako se prebacuje iz moda analize ispušnih plinova u mod testiranje autodijagnoza ili osciloskop funkcija i tehničkih podataka.
 Instrument je opremljen LCD displejom rezolucije 256-boja i malim printerom za ispis rezultata mjerenja. Očitavanje podataka može se dodatno poboljšati spajanjem uređaja na bilo koji vanjski monitor.
 Uređaj također može biti daljinski kontroliran putem alfanumeričke tipkovnice opremljene infracrvenim daljinskim upravljačem.
 Zahvaljujući relativno maloj težini i dimenzijama, te mogućnost napajanja sa baterija, jedinica se može koristiti u mobilnim stanicama. Dobiveni podaci mogu biti pohranjeni kako bi se omogućio kasniji grafički prikaz.


 Uređaj za analizu ispušnih plinova benzinskih motora
 Mjerna komora točnosti mjerenja klase 0 (OIML - Class 0)
 Uređaj je opremljen integriranim mjeračem broja obrtaja preko baterije vozila
 Uređaj je nadogradiv:
      - EOBD modulom za čitanje/brisanje grešaka sa kompletom kablova - (4041E+31174F)
      - komorom za mjerenje zadimljenost plinova diesel motora - (495/01)
      - bazom podataka o testiranim/mjerenim komponentama vozila - (EDC898)
      - osciloskopom sa multimetrom i ammetrom sa grafičkim prikazom i memorijom - (SL31205)
      - kolicima - (930 PLUS)
      - daljinskom alfanumeričkom tipkovnicom - (SL31198)
     

TEHNIČKI PODACI:
* Područje mjerenja:
      - CO         0 + 15,000 % Vol.      res.0,001
      - CO2       0 + 20,000 % Vol.      res 0,01
      - HC         0 + 30,000 ppm Vol.  res.1
      - O2         0 + 25,00% Vol.         res.0,01
      - NOx      0 + 50000 ppm Vol. res.1 - (OPCIJA)
      - Lambda 0,5 + 2,000  res. 0,001
Brojač okretaja motora:
      - 0 + 10000 okr/min res 10 (MJERENJE PREKO BATERIJE VOZILA)
Automatska kalibracija tlaka:
      - 750hPa do 1060 hPa
Kapacitet usisa u komoru prilikom mjerenja:
      - 10 litara na sat (približna vrijednost)
Kontrola protoka:
      - Automastka integrirana u uređaj
Test propusnosti:
      - Automatski integriran u uređaj
Odvodnja kondenzata:
      - Konitinuirana i automatska odvodnja kondenzata
Vrijeme odziva uređaja:
      - <10 sekundi (sa dugom sondom 3m)
Vrijeme zagrijavanja uređaja:
      - Max. 30 sekundi
Poništavanje (nulovanje):
      - Elektronsko / automatsko

PDF katalog

govoni 2013 OVDJE možete preuzeti novi GOVONI katalog za 2013. godinu

Partneri

abc1

 

ac hydr

 

bsg1

 

dec1

 

durlach

 

govoni1

 

hinode

 

knipex

 

makita1

panoply

 

ruko

 

stec1

 

stierius

 

telwin

 

torin1

 

unior1

 

werther

KONTAKT

E-mail: info@kesic-oprema.hr

Telefon: +385 1 789 77 10

Fax: +385 1 789 77 10

Mobitel: +385 95 5296 530

ADRESA

Kesić - oprema d.o.o.

Rebro 2A

10360 Sesvete 

Hrvatska

INFO

dir. Goran Kesić (+385 95 5296 530)

gkesic@kesic-oprema.hr

OIB: 08502746083

Žiro račun 2360000-1102091678